De kracht van de Notelaere bestaat uit het verenigen van mensen die U door hun professionele achtergrond en persoonlijke ervaring kunnen ondersteunen.
Zo veel als nodig, zo weinig als kan.

Wendy Goossens | graduaat in de orthopedagogie 

Naast mijn ervaring als zorgmama kan ik jou het één en ander vertellen over:

Ondersteuning in het dagelijkse leven

Kinderen en hun context |
ASS – motorische beperking – mentale beperking – emotioneel ontwikkeling – complexe ontwikkelingsstoornissen.
woon- en dag ondersteuning | uitwerken en visualiseren van dagstructuur | werken met pictogrammen | actieve vertaalslag van professioneel advies naar jouw thuissituatie |
samen concreet aan de slag met tips en trics

Persoonlijke ondersteuning

sociaal-emotionele ontwikkeling op maat bewaken| probleemgedrag begrijpen | basisveiligheid bewaken | stimuleren persoonlijke ontwikkeling | verhelderen zorgvraag | inschaling sociaal emotionele ontwikkeling

Zorgnetwerk

zorgnetwerken uitbouwen, versterken en verbinden| zorglandschap lokaal mee in kaart brengen | antwoord op praktische, emotionele en financiële zorgvragen | zorginitiatieven verbinden

 

” Van onschatbare waarde is het lot dat we delen
Zonder woorden horen wat je zeggen wil
het onuitgesprokene herkennen
Die ervaring is een kracht die ons (ver)bind in de zorg
voor wat ons dierbaar is en kwetsbaar maakt”.

Elsy T’Jampens | psycholoog | psychotherapeut 

Naast mijn ervaring als zorgmama, heb ik ervaring met/ een bijzondere affiniteit voor:

therapeutische begeleiding

: volwassenen met beperking | fysiek – mentaal – NAH – dementie-proces – autisme
: familie, mantelzorg, naasten in hun zorg | aanpassingsproblemen – rouwverwerking – gedragsproblemen – … .

coaching

: probleemanalyse | gericht behandelplan | doelgerichte interventies
: teams & naasten coachen/superviseren bij gedragsproblemen, aanpassingsproblemen, rouw, … 

visiewerk

: projectwerking | verbeter-oplossingen

 

“Dat jij er bent
Doet wonderen
Een pleister op mijn pijn
Want jij bent steeds mijn lichtpuntje
Als ik even niet meer schijn. ” 

Tinneke Moyson| Klinisch Orthopedagoog | Graduaat agogische bijscholing: contextuele hulpverlening

Naast mijn ervaring als mama en brus van Wim, heb ik ervaring met:

ondersteuning

: Brussen, ouders en grootouders van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking

begeleiding

: Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, ASS

vormingswerk

: Voor brussen en ouders van kinderen met een beperking, voor hulpverleners

wetenschappelijk onderzoek

: Rond brussen van kinderen met een beperking, (jonge) mantelzorgers, brussenondersteuning, gebruikersparticipatie